Stage of change model

Volgens het stage of change model van Prochaska en DiClemente zijn er verschillende stadia als het gaat om gedragsverandering. Het is van belang dat u dit model in gedachten houdt als het gaat om leefstijlveranderingen.

Het model begint met het voorstadium. In deze fase weet u nog niet zeker of u uw leefstijl wilt veranderen. De situatie, bijvoorbeeld de leefstijl, is voor u nog goed zoals die momenteel is.
Het tweede stadium is het overwegen. Er is dan sprake van twijfel over de situatie. U twijfelt of uw leefstijl wel goed is. Langzamerhand wordt u bewust dat het misschien noodzakelijk is om uw leefstijl te veranderen. In dit stadium speelt de voor- en nadelen lijst een grote rol.
Fase drie is de fase van beslissen. In deze fase worden er keuzes gemaakt. De voor- en nadelen heeft u afgewogen en hierna zijn er 2 opties. Optie 1 betekent dat dit nog niet het moment voor u is om te veranderen. Optie 2 betekent dat u klaar bent voor een verandering.
Wanneer u klaar bent voor verandering, volgt fase vier: de fase van actie. U gaat nu actief aan de slag met sporten en gedragsverandering. Het kan zijn dat u af en toe even terugvalt naar fase drie. Dit gebeurt wanneer u twijfelt of u deze leefstijl kan volhouden. 
De vijfde fase is volhouden. In deze fase bent u tevreden over uw gedrag en wilt u dit volhouden. Langzamerhand worden uw activiteiten een gewoonte. Een mogelijke zesde fase is de terugval. Het kan zijn dat u uw motivatie verliest en stopt met het uitvoeren van uw activiteiten. In het model gaat u dan een paar stappen terug en hopelijk daarna weer stappen vooruit. 

BRAVO-factoren

BRAVO staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Deze factoren werken als leidraad voor een gezonde leefstijl. De Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen raadt deze BRAVO-factoren aan om op te volgen. Daarnaast zijn deze factoren ook wetenschappelijk onderbouwd als leefstijlinterventie en toepasbaar voor iedereen!
Concreet betekenen de letters:
Bewegen: Voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Minstens 5 dagen per week minimaal 30 minuten matig intensief bewegen en 2 x per week krachtoefeningen.
Roken: Rook, bij voorkeur, niet!
Alcohol: Bij voorkeur niet, of maximaal 1 glas per dag.
Voeding: 250 gram groente en 2 stuks fruit per dag.
Ontspanning: Denk bijvoorbeeld aan mindfulness en genoeg slaap. Meer informatie over deze onderwerpen ziet u hiernaast. 

 

Nederlandse Norm van Beweging 

Beperk je schermtijd

Drink minder verborgen suikers 

Eet minder fastfood 

Te lang achter een scherm zitten kan leiden tot gewichtstoename, overgewicht en obesitas. 

Door dranken te drinken met toegevoegde suikers kunt u gemakkelijk in gewicht aankomen. 

Het eten van Fastfood zoals friet, hamburgers en kipnuggets vergroot de kans op overgewicht.